Vua Trụ của Nhà Thương

Từ thời xa xưa, lịch sử Trung Hoa đã chứng kiến nhiều nhà độc tài tàn bạo  và tàn ác. Trụ Vương của Nhà Thương là một trong nhà độc tài nhiều tai tiếng nhất.  Việc độc tài của nhà vua đã dấy lên huyền thoại anh hùng ca: Vũ Vương của nhà Châu, cuối cùng nỗi lên lật đổ nhà Thương.  Trong trận chiến giữa thiện và ác, Trung Hoa cổ đại bị tê liệt bởi những cơn thịnh nộ và nổi đau xót triền miên.  Vô số chiến sĩ trung dũng đã phải hy sinh. Thương cho nhân loại gặp con sầu thảm, Cõi Trời bèn mở Hội Phong Thần để định quốc an bang.

Zhou King of Shang

Since time immemorial, the history of China has seen many belligerent and licentious tyrants. King Zhou of the Shang dynasty (Vie: Trụ Vương của Nhà Thương) was one of the most notorious tyrants. His tyranny triggered off an epic legend: King Wu of the Zhou dynasty (Vua Vũ or Vũ Vương của Nhà Châu) overthrowing King Zhou of the Shang dynasty. In the fierce battle between good and evil, ancient China was gripped by paroxysms of rage and grief. Countless loyal and valiant warriors were sacrificed. Taking pity on the aggrieved mortals, the Celestial Realm laid the Rostrum of Gods of Honour.

Open Wikipedia

unsplash