Lan Thiên

Lan Thiên, Lan là màu lam, Thiên là bầu trời, là địa danh của một trong những đỉnh cao nhất thuộc vùng núi Tà Lơn, Bokor, nước Kampuchea. 

Đây là nơi mà nhiều tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo thường đến hành hương vì đó chính là nơi ngài Cử Đa, tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng như nhiều vị tu hành khác, đã tu hành đắc đạo.  Phong cảnh này được nhắc nhở đến trong bài thơ tựa đề Lang Thiên của ngài, và núi Tà Lơn,  Giảng Lan -Thiên.

Blue Firmament - Azure Heaven

Azure Heaven, literally translated from Lan (Azure, Blue, Sky Color) and Thiên (Sky, Heaven), located on the Bokor mountain.

This is the place which Sir Cu Da, a precursor to Lord Huynh Phu So, the founder of Hoa Hao Buddhism, practiced and achieved full enlightenment. One of His poems was dedicated to this place, called Oracle of Lang Thien. 

https://pghh1939.blogspot.com/2018/10/giang-lan-thien.html

Cảnh trên đỉnh núi Tà Lơn gọi là Cổng Trời -  A scene on Bokor summit, called Sky Gate, courtesy Quang Chau

Cảnh trên đỉnh núi Tà Lơn gọi là Cổng Trời - A scene on Bokor summit, called Sky Gate, courtesy Quang Chau

Từ góc nhìn tâm linh, Bokor vốn là điểm đến của những bậc thầy trong các tôn giáo để luyện tập và đạt đến giác ngộ. Họ là đức thầy Tây An, đức Huỳnh Giáo chủ, Sư thầy từ núi Tượng và các vị khác. Ngọn núi cũng sở hữu những truyền thuyết bí ẩn đằng sau sự tồn tại của nó.  Courtesy by ivivu

Từ góc nhìn tâm linh, Bokor vốn là điểm đến của những bậc thầy trong các tôn giáo để luyện tập và đạt đến giác ngộ. Họ là đức thầy Tây An, đức Huỳnh Giáo chủ, Sư thầy từ núi Tượng và các vị khác. Ngọn núi cũng sở hữu những truyền thuyết bí ẩn đằng sau sự tồn tại của nó. Courtesy by ivivu

unsplash